Mislili ste... Posebna disertacija

Prvo, odaberite svoju temu.

Prvo, odaberite svoju temu.Zatim,

Zatim, 'čitanje oko teme'.

Slanje obrasca za naslov...

Slanje obrasca za naslov…

U knjižnici...nakon 5 minuta...

U knjižnici…nakon 5 minuta…

...15 minuta...

…15 minuta…...i nakon tjedan dana.

…i nakon tjedan dana.

Kako provodite svoje zaslužene pauze...

Kako provodite svoje dobro zaslužene pauze...Jer mehanizmi suočavanja su važni, zar ne?

Jer mehanizmi suočavanja su važni, zar ne?

...pravo?!

…pravo?!

Vaš prvi sastanak sa svojim nadređenim...

Vaš prvi sastanak sa svojim nadređenim…

Prolazi kroz zadnjih 1000 prvog nacrta...

Prolazi kroz zadnjih 1000 prvog nacrta…

...i onda precrtavanje.

…i zatim ponovno crtanje.

Bolje se vratiti na to.

Bolje se vratiti na to.

Očekivanje: nakon isteka roka.

Očekivanje: nakon isteka roka.

Stvarnost: nakon roka.

Stvarnost: nakon roka.